טבלת ביצועים
מערכות לטיהור מי שתיה  MULTI -PURE
R NSF  נבדקו  ואושרו  ע"י  NSF  INTERNATIONAL
תקן מס.  53  - השפעות בריאותיות 

 
מיקרו מזהם  


אלאכלור
אסבסט
אטרזין
בנזן
ברומודיכלורומתן
ברומופורם
פחמןפורן
פחמן טטרא כלורי
כלורדן
מונוכלורובנזן
כלורופורם
קריפטוספורידיום                    
1,2 דברומו 3 כלורופרופן
דיכלורואתן- 1,1
דיכלורואתן- 1,2
דיכלורואתילן- 1,1
דיברומוכלורומתן
דיברומוכלורופרופן
דיכלורובנזן- O
דיכלורובנזן- 1,2
דיכלורובנזן-P
דיכלורואתן- 1,1
דיכלורואתן- 1,2
דיכלורואתילן- 1,2
דיכלורואתילן- 1,1
דיכלורואתילן- 1,2C
דיכלורופרופן- 1,2
דיכלורופרופילן- 1,3
דינוסב
אתילן דיברומיד
אנדרין
אנתמואבה
אתילבנזן
אתילןדיברומיד
פורדן
גיארדיה
הפטאכלור
הפטאכלור אפוקסיד
הקסאכלורובוטדיאן
הקסאכלורוציקלופנטדיאן
עופרת ( PH5.8)
לינדן
מתוקסיכלור
מתילבנזן
מונוכלורבנזן
PCB
PCE  ( טטראכלורואתילן)
פרכלורובוטדיאן
פנילאתן
פרופילןדיכלוריד
סימאזין
סילווקס
סטירן
תלתכלורואתן- 1,1,1
תלתכלורואתילן
כלורואתילן- 1,1,2,2
טולואן
טוקסאפן
טוקסופלסמה
TP2,4,5
כלורובנזן- 4,2,1
טריכלורואתן- 1,1,1
כלורואתן- 1,1,2
טריכלורואתילן
תלתהלומתנים
עכירות
וינילבנזן
קסילנים
רמת סינון וטיהור


גדולה מ 98%       
גדולה מ 99%
גדולה מ 97%
גדולה מ 99%
גדולה מ % 99.8
גדולה מ % 99.8
גדולה מ % 99
גדולה מ 98%
גדולה מ % 99.8       
גדולה מ 99%
גדולה מ % 99.8
% 99.9                      
גדולה מ 99%
גדולה מ %  99.1
95%
גדולה מ 99%
גדולה מ % 99.8
גדולה מ 99%
גדולה מ 99%
גדולה מ 99%
גדולה מ 98%
גדולה מ 98%
גדולה מ % 99.1     
95%
גדולה מ 99%
גדולה מ % 99
גדולה מ 99%
גדולה מ 99%
99%
גדולה מ 99%
99%
% 99.9
גדולה מ 99%
גדולה מ 99%
גדולה מ 99%
גדולה מ  % 99.9
גדולה מ 99%
98%
גדולה מ 98%
גדולה מ 99%
גדולה מ 98%
גדולה מ 99%

גדולה מ 99%
גדולה מ 99%
גדולה מ 99%
גדולה מ 99%
גדולה מ 99%
גדולה מ 98%
גדולה מ 99%
גדולה מ 99%
גדולה מ 97%
99%
גדולה מ  99%
95%
גדולה מ 99%
גדולה מ 99%
גדולה מ 99%
גדולה מ %  99
%  99.9
99%
גדולה מ 99%
95%
גדולה מ 99%
גדולה מ 99%
גדולה מ % 99.8
% 99.7
גדולה מ 99%
גדולה מ 99%